Implicit Career Search

Ik merk in de praktijk dat men vaak te weinig tijd neemt om stil te staan bij de vraag of je nog doet wat je werkelijk wil. Kies je ervoor om te onderzoeken wat je echt graag wil en hoe je weer plezier en inspiratie kan krijgen in je huidige baan of studie of fase van je leven, dan kies je voor dit programma. Ik reik je een methode aan die je méér inzicht in jezelf  geeft en je zelfbewustzijn doet vergroten.  De training gaat uit van het grondbeginsel dat iedereen een verlangen heeft om een unieke bijdrage te leveren aan deze wereld en is gebaseerd op the Hero’s Journey van Joseph Campbell.

Om in je werk of in je leven te vinden wat jou voldoening en zingeving geeft, heb je een soort ‘moed nodig om jezelf te leren kennen. Als je eerlijk  bent naar jezelf en naar elkaar, leer je om te gaan met de waarheid en ontdek je jouw persoonlijke angsten, rigiditeit en defensies. Om een antwoord te krijgen op jouw vraag focust deze training zich op twee bestemmingen: eerst wordt er een reis naar binnen gemaakt (The inner journey) en daarna naar buiten (The outer journey). De inzichten die daaruit voort komen geven een nieuwe kijk op je toekomst, die vorm krijgt in een concreet stappen en loopbaanplan, dat ervoor zorgt dat jouw loopbaanwensen werkelijkheid worden.   https://www.theimplicitcareersearch.com/      

  Picture  The Human Element - logo

Voor wie?

Doelen

Individuele Training

Na een intake gesprek gaan we in 6 bijeenkomsten van 2,5 uur met elkaar aan het werk. En er zijn 2 telefonische coach momenten tijdens en na de training.

Er worden diepere lagen bereikt om te zien wat je werkelijk wil. Je neemt de loopbaankeuze tot dan toe onder de loep en ook ontdek je hoe je verantwoordelijkheid kan nemen om je doelen te behalen. We spreiden het in overleg over een periode van circa 3 maanden.              Kosten: Particulieren 995 euro exc. btw, locatie in Bilthoven voor bedrijven offerte op aanvraag

 https://www.thehumanelement.com/methodology-the-human-element/

Groepstraining 

                                                                                                                  Leren met en van elkaar, dat doen we in de open of in-company training op diverse locaties in het land. Het zijn 3 leerzame dagen met veel interactie op individueel en op groepsniveau. Twee dagen zijn aaneensluitend en de laatste trainingsdag vindt plaats na 3 weken. Op individueel niveau vinden er 2 telefonische coachmomenten plaats.

De kosten zijn op aanvraag en afhankelijk van aantal mensen en de locatie. Ik geef deze trainingen samen met Bas van Beek,

https://www.thesweden.se/files/Development-of-Implicit-Career-Search.pdf

Feedback deelnemers

Coaching of Workshops; 

Aanvullende trainingen of workshops op aanvraag:

Workshop 2019