Grip op je gedrag

De training ‘Grip op je Gedrag’ is vooral nuttig wanneer iemand zich in mindere mate in pure stressklachten herkent, maar wel “last” heeft van zijn eigen gedrag . Het voor jezelf (H)erkennen) dat je zelf weer in dezelfde valkuilen trapt is een eerste lastige stap op weg naar verandering. Maar om duurzaam je gedrag aan te passen vraagt om een dagelijkse inzet met observaties, oefeningen en reflectie. Valkuilen hier kunnen zijn: uitstelgedrag, verbale agressie, vermijden of terugtrekken (niet zichtbaar zijn), please-gedrag etc.

Dit  programma wordt vaak als een vervolg op het ‘Aanpak van Stress’ programma gebruikt.  De structuur is hetzelfde en ook hier vind je een combinatie van gerichte opdrachten met lichamelijke oefeningen. Stap voor stap ga je veranderingen aanbrengen in je gedrag en zal het contact met je omgeving verbeteren.. Hierdoor kan je veel baat hebben bij het actieve zelfontwikkelingsprogramma  van ‘Grip op je Gedrag.