Categorieën
Geen categorie

Wil je jezelf uitdagen in het vinden van nieuw en betekenisvol werk?

Zit jij nog op de goede weg, ben je toe aan een nieuwe loopbaanstap of twijfel je nog? Of ben je al tijden aan het solliciteren en lukt het maar niet?

Wij helpen je om jouw unieke waarden als mens en als professional weer duidelijk voor ogen te krijgen. Investeer drie dagen om te onderzoeken wat jouw drijfveren zijn en of deze in de loop van de tijd zijn veranderd door reorganisaties, maatschappelijke of privé-ontwikkelingen. Samen werken wij aan de vergroting van je zelfbewustzijn, zodat je meer vertrouwen krijgt om de juiste keuzes te maken in je loopbaan en in je privéleven.

Ludo Hof en Bernadette Meijer, twee ervaren trainers geven op vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni en zaterdag 29 juni 2024 de ‘Implicit Career Search’ groepstraining. De training, die in vele landen succesvol is, heeft veel deelnemers geholpen in de verdere ontwikkeling van hun loopbaan. Niet gericht op wat je kunt, maar op wat je echt graag wil!  De nieuwe training biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers en wordt gegeven in Schijndel.

Wij gaan in deze drie dagen op zoek naar wat in essentie werk voor jou betekent, waar je kwaliteiten liggen en in hoeverre je deze nu terugvindt in je huidige baan. Van daaruit gaan we kijken naar hoe jouw loopbaan er in de toekomst uit zal zien en maken we een loopbaanplan. De onderliggende methode die wordt gehanteerd zorgt voor een versneld inzicht in waar je vandaan komt en – veel belangrijker –  waar je naartoe wilt gaan. Interesse ? Bel voor méér info op: 06-22986967 of neem contact op via: https://bernadettemeijer.nl/contact/

Categorieën
Geen categorie

‘Aanpak van Stress’

Iedere week ronden medewerkers bij ons het Aanpak van stress-programma af met nieuwe inzichten, nieuw gedrag en een gezonde BALANS waarbij stress minder vat op hen heeft. Wij zijn enorm TROTS op al onze cliënten die de moed hebben om met ons in zee te gaan en dit effectieve traject willen doorlopen. Een intensief programma van 4-6 maanden wat we altijd afsluiten met een persoonlijk EINDRAPPORT en PLAN VAN AANPAK voor de toekomst. Niet voor niets werken we landelijk samen met bedrijven, overheid, bedrijfsartsen, scholen en ook individuele klanten. Het programma is geschikt voor iedereen die actief wil werken aan het verminderen van stress en piekeren. Check onze cijfers en openhartige reviews van klanten. Voor bedrijven kunnen we een pilot regelen onder aantrekkelijke voorwaarden! https://lnkd.in/eJ4i4Jsz.

Categorieën
Geen categorie

De loopbaanprofessional goed toegerust als stresscoach

Steeds vaker worden wij als loopbaanprofessional geconfronteerd met zaken die niet direct over de loopbaan van de klant gaan, maar veelal met vitaliteit en stress te maken hebben. Omdat stress een goede loopbaankeuze in de weg staat, kan het een goed idee zijn om onze focus te verbreden en vitaliteit en de aanpak van stress in ons aanbod op te nemen. Willemien van den Tol deelt in deze blog haar ervaringen met ontwikkeltrajecten waarin stress een rol speelt. En welke tool zij inzet wanneer zij vermoedt dat stress een bepalende rol speelt voorafgaand of tijdens het loopbaantraject.

Het gevoel dat je de hele dag ‘aan’ staat

Als ik kijk naar het type klant dat zich bij mijn praktijk meldde het afgelopen jaar, dan zie ik dat ik voornamelijk met stressgerelateerde vragen te maken kreeg. En natuurlijk is het een bijzonder jaar geweest waarin we allemaal met een geheel nieuwe wereld werden geconfronteerd, maar ik zie de laatste jaren sowieso een stijgende lijn in het aantal trajecten waarin het omgaan met stress een rol speelt.

En dat kan ook bijna niet anders in een maatschappij waarin we vrijwel continu onder druk staan, we hoge eisen stellen aan onze prestaties als professional, als mens, als partner, als ouder en misschien ook mantelzorger. Het beroep dat iemand doet op zijn neocortex, het informatie verwerkende deel van de hersenen, is de laatste jaren explosief gestegen! Het gevoel dat je de hele dag ‘aan’ staat herkennen veel mensen vast. Onze westerser cultuur is sterk gericht op denken en heel weinig op het lichaam en op voelen.

Intensiteit van iedere belemmering

Als coach aangesloten bij het ‘Platform Uit je hoofd, in je lijf’ heb ik de afgelopen jaren ervaren dat stress weliswaar op diverse manieren wordt ervaren en geuit, maar dat er ook een aantal duidelijke parallellen te vinden zijn. Belangrijk is het vooral om zicht krijgen op de belemmeringen die de cliënt ervaart. Vervolgens is het nuttig om de cliënt te helpen de intensiteit van iedere belemmering aan te laten geven (schaal van 1 op 5) en te zien of je samen een top 5 van belemmeringen kunt maken. Deze top 5 van belemmeringen kan vervolgens een uitwerking hebben op 1. lichamelijk gebied, 2. op het energieniveau en/of 3. op de gedachten en gevoelens van iemand. Op deze manier help je de cliënt om een overzicht te maken van problemen waar hij tegenaan loopt. Dit overzicht kan al genoeg zijn om te besluiten waar je samen met de cliënt aandacht aan gaat besteden.

De quickscan is een verkorte vorm van de inventariserende vragenlijst die ik bij aanvang van mijn stresstrajecten gebruik en deze wil ik graag met je delen. Het kan een nuttig instrument zijn om tijdens je gesprek iets dieper op stress en de uitwerking van stress in te gaan. De quickscan is echter bedoeld als zelfscorende vragenlijst voor cliënten die willen starten met een stresstraject, maar als loopbaancoach kun je de vragen prima stellen indien je vermoedt dat stress een bepalende rol speelt voorafgaande of tijdens het loopbaantraject. Ga dan samen in op de vragen tot het kopje Motivatie. Download de quickscan hier.

Alhoewel een gemiddelde loopbaanprofessional veel in zijn mars heeft en gewend is om met een veelheid van instrumenten te werken, lijkt een nieuw vakgebied -zoals omgaan met stress- best lastig om eigen te maken. Vooral ook omdat de cliënt professionele en optimale ondersteuning nodig heeft bij zijn/haar verandering in denken en voelen.

Ik stond 3 jaar geleden voor deze keuze: als ik me echt in de aanpak van stress wil verdiepen, waar moet ik dan beginnen? Inmiddels help ik nu 3 jaar al mijn cliënten om duurzaam van stress af te komen en dat altijd in combinatie met de online leeromgeving ‘Aanpak van stress’ waarmee cliënten dagelijks oefenen om de balans tussen denken en voelen te herstellen.

Bron: Noloc website voor loopbaanprofessionals