Categorieën
Geen categorie

Wat is jouw “Nieuwe Normaal”?

Wat heeft Corona met jouw gedaan? Heeft de rust en vertraging in onze economie en privé leven jouw ruimte gegeven? Heeft de 1,5 meter maatschappij en de online wereld met Zoom, Teams, Hang-outs jou wakker geschud of uit balans gebracht?

Elke dag worden we geconfronteerd met nieuwe richtlijnen omtrent de samenleving en werksituatie waarin we ons bevinden. Dit zou het geschikte moment kunnen zijn om te investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling om je werkkeuzes verder te onderzoeken. Wil je jouw unieke waarden als mens en professional in de huidige economie weer duidelijk voor ogen krijgen? Dan is de training Kernachtige Loopbaan Ontwikkeling (KLO) een krachtige methode om jouw loopbaan een kick-start te geven. Gun jij jezelf om te onderzoeken wat jouw essentie en jouw drijfveren zijn? Zijn deze in de loop van de tijd veranderd, door Corona of door op handen zijnde reorganisaties of andere maatschappelijke dan wel privé-ontwikkelingen. Gezamenlijk werken wij aan de vergroting van je zelfbewustzijn, zodat je meer vertrouwen krijgt om de juiste keuzes te maken voor de toekomst.

Bas van Beek en Bernadette Meijer, geven op donderdag 24, vrijdag 25 september en 16 oktober 2020 weer een nieuwe KLO-training in Schijndel.

Wil je ontdekken waar jij uniek in bent, geef dan je naam, e-mailadres en telefoonnummer aan ons door via onderstaande link. Wij nemen snel contact met je op, er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en wij werken Corona Proof. Tot de 24e september!

Categorieën
Geen categorie

Stress en veerkracht

Willemien van Tol – Interview met Frances van Dinther

Veel loopbaancoaches herkennen dat stress in toenemende mate een rol speelt in het leven van hun cliënten. Veerkracht is nodig om vanuit stress weer terug te kunnen keren naar een zodanige balans tussen hoofd en lijf dat stress plaats gaat maken voor rust en overzicht. Hoe kun je stress beter herkennen, veerkracht trainen en ondersteunen bij het aanleren van nieuw gedrag? Frances van Dinther, oprichter van het Platform Uit je hoofd, over veerkracht en stress.

Veerkracht

Wat is veerkracht voor jou?
“Veerkracht is een belangrijke pijler voor mentale gezondheid. Veerkracht betekent dat je uit het lood kan slaan, maar dat je ook weer terugveert naar het midden, naar de balans. Om dat te kunnen zal je blijvend moeten werken aan rust en mentale kracht. Ik zeg weleens: voor een gezond lichaam ga je naar de sportschool en voor een gezond hoofd moet je naar de sportschool voor de mind gaan. En daarmee bedoel ik dat je alleen prestaties van je hoofd kunt verwachten, zoals kalmte, overzicht en rust, als je getraind bent.”

Hoe ziet veerkracht eruit bij de cliënten die je begeleidt?
“Als mensen bij mij aankloppen dan is er van veerkracht meestal geen sprake. Mensen hebben last van druk vanuit de omgeving en vinden het lastig om hiermee om te gaan. Wat ik zie gebeuren in ieder traject is dat cliënten steeds beter in staat zijn om pijn, verdriet en stress te incasseren, ze durven te voelen wat er gebeurt en ze leren daarna steeds sneller terug te veren naar, zoals ik dat noem, stand neutraal. Dat maakt een mens flexibel om gevoelsmatig te reageren op wat er gebeurt en niet weg te kijken, te negeren of gevoelens te onderdrukken. Want als je dat doet ben je verre van veerkrachtig bezig. Het is de kunst je situatie te onderkennen en te onderzoeken waar de balans is zoekgeraakt.”

Stress en de maatschappij

Welke plaats neemt stress in, in onze maatschappij?
“Helaas moet ik zeggen dat stress een steeds grotere rol speelt in onze maatschappij. Als je dit vergelijkt met tien of twintig jaar geleden dan is het verschil gigantisch. En ik heb er een simpele verklaring voor: onze opvoeding en hoe onze maatschappij in elkaar zit, zorgen ervoor dat ons ‘denken’ steeds meer aan wordt gezet, met alle gevolgen van dien.”


Wat bedoel je met ‘denken aan zetten’? Heeft dat met stress te maken?
“Jazeker, onze basisgedachte is dat stress voortkomt uit een onbalans tussen denken en voelen. Wanneer je deze balans herstelt zal ook de stress verdwijnen. Het simpele uitgangspunt wat wij hanteren is: denken doe je met je hoofd en voelen met je lijf. Het lastige is dat onze maatschappij steeds meer vraagt van ons hoofd doordat we veel waarde hechten aan prestatie, leren, taal, social media et cetera. Het staat nooit uit en alles gaat steeds sneller. Ons brein moet daardoor overuren draaien om alles bij te houden. Het gevolg is dat het denken steeds zwaarder wordt ten opzichte van ons voelen. Vergelijk dit eens met vroeger toen er nog ambachten bestonden en we ons lijf veel meer gebruikten voor werk.”

“We hebben alles in huis om stress te herkennen bij onszelf en er op een goede manier mee om te gaan”


Er wordt in de opvoeding en het basis- en middelbaar onderwijs veel nadruk gelegd op het maken van goede keuzes en dat alles bereikbaar is als je maar goed je best doet. De nadruk bij die keuzes en bereikbaarheid ligt veelal bij materiële zaken. Daarin kunnen mensen elkaar ook vergelijken en ligt dan ook vaak een gevoel van persoonlijk falen als het niet goed met je gaat. Zorgt deze opvoeding er mede voor dat er zoveel stress is?
“Dat klopt inderdaad. Al generaties lang leren wij van onze ouders dat negatieve emoties er eigenlijk niet mogen zijn. Herinner jij je misschien ook frasen van je ouders als: niet huilen, geen ruzie maken, doe niet zo boos, stel je niet aan. Dat klinkt onschuldig, maar het heeft wel als effect dat je al jong aanleert dat negatieve emoties er beter niet kunnen zijn. Daar gaan wij ons vervolgens ook naar gedragen: we dempen of onderdrukken gevoelens alsof ze er niet zijn door onszelf af te leiden met leuke dingen zoals kopen, alcohol, eten en vertier. Even voor de duidelijkheid, het is niet erg om jezelf eens af te leiden van pijn, maar ik heb het hier over jezelf stelselmatig afleiden, onderdrukken en negeren. En helaas, gevoelens laten zich niet onderdrukken en komen eruit via je lijf dat zeer gaat doen of later via een orkaan aan gevoelens. Maar gelukkig kun je dit proces ook omkeren en daar helpen wij jaarlijks honderden mensen mee.”

Wat is jouw ervaring als mensen willen leren om met hun stress om te gaan?
“Hoe gek het ook klinkt, wij mensen hebben alles al in huis om stress te herkennen bij onszelf en er op een goede manier mee om te gaan. Alleen hebben we heel veel afgeleerd in de jaren naar onze volwassenheid. Eigenlijk doe ik met mijn cliënten niets anders dan datgene weer aan te zetten wat in de jaren ervoor is uitgedoofd. En dan doel ik met name op weer de verbinding leren maken tussen je denken en je voelen. Dit lukt helaas niet binnen één of twee weken, want het vraagt om een stukje blijvende gedragsverandering en dit kost tijd. Maar om dit zo snel mogelijk in te bedden in je leven werken we met een online omgeving waarin onze cliënten kunnen leren om zo snel mogelijk het denken en voelen weer in balans te krijgen en te houden. Dus naast de begeleiding van een deskundige coach, werken alle aangesloten coaches met een ondersteunend online programma waardoor je als cliënt dagelijks kunt oefenen, observeren en ontspannen.”

Wat doe jij om stressvrij te leven?
“Dat is een mooie vraag! Ik zeg altijd tegen mijn cliënten dat ik regelmatig net zoveel stress ervaar als zij, maar ik doe ook veel aan onderhoud om die balans tussen denken en voelen te laten bestaan. Om dat voor elkaar te krijgen ga ik regelmatig uit mijn hoofd en in mijn lijf zitten. Dat doe ik met sporten, wandelen en vrijwel dagelijks live online mediteren in een groep. Ik merk het direct als ik dat een tijdje niet meer doe. Bovendien probeer ik dagelijks minibewustzijnsmomenten in te lassen om even uit de automatische piloot te stappen. En juist die kleine momenten zijn heel belangrijk om energie over te houden aan het einde van de dag.”

Kan je je veerkracht vergroten en zo ja, hoe doe je dat?
“Gelukkig wel, maar dat begint met comfortabel zijn in het leven, met eerlijkheid ten opzichte van jezelf, waarbij ook hoort dat je mag erkennen dat het even niet leuk is, of even niet lukt. Mindere dagen horen ook bij het leven. De kunst is om te onderzoeken waar de emoties door worden veroorzaakt; welke gedachten over jezelf een rol spelen, welke mening je over jezelf hebt. Om vervolgens deze inzichten met mildheid toe te laten en een ontspanningstechniek toe te passen om de negatieve lading weg te halen. Als je jezelf beter begrijpt, onderzoekt waar je gevoelens vandaan komen, lukt het je uiteindelijk beter je gevoelens te managen.”

Het opnieuw aanbrengen van de balans tussen hoofd en lijf, ofwel tussen denken en voelen, bereiken we door drie fasen te doorlopen: vertragen, emoties voelen en emoties managen. In de praktijk blijkt de eerste fase het lastigst te zijn: mensen helpen vertragen. Als deze eerste fase is bereikt, dan komen we automatisch in de volgende fase terecht en van daaruit naar de kern: emoties managen. Om dit alles te bereiken, is het belangrijk dat je als coach exact kunt uitleggen hoe het werkt. Je geeft feedback en wijst de cliënt in elke ontmoeting op gemaakte observaties, je gaat in op de oefeningen en evalueert samen wat wel en niet goed ging en je besteedt aandacht aan de fase die gaat volgen. Als de balans weer in zicht is, is het vervolgens van belang om veerkracht te vergoten en de cliënt ook te leren hoe hij de balans op dagelijks niveau kan bewaken. Belangrijk daarbij zijn kleine steeds terugkerende interventies, het inlassen van korte bewustzijnsmomenten, bijvoorbeeld met de bewustzijnsoefening:

Het effect van deze korte oefeningen is enorm: het levert niet alleen direct energie en overzicht op, maar het leert je ook iedere dag weer dat je terug kunt keren naar je centrum en van daaruit weer verder kan gaan. Als je dit op dagelijkse basis oefent, zal het steeds makkelijker en sneller gaan, juist ook op de lastige momenten in het leven.

Bron: LoopbaanVisie – oktober 2021

Categorieën
Geen categorie

De loopbaanprofessional goed toegerust als stresscoach

Steeds vaker worden wij als loopbaanprofessional geconfronteerd met zaken die niet direct over de loopbaan van de klant gaan, maar veelal met vitaliteit en stress te maken hebben. Omdat stress een goede loopbaankeuze in de weg staat, kan het een goed idee zijn om onze focus te verbreden en vitaliteit en de aanpak van stress in ons aanbod op te nemen. Willemien van den Tol deelt in deze blog haar ervaringen met ontwikkeltrajecten waarin stress een rol speelt. En welke tool zij inzet wanneer zij vermoedt dat stress een bepalende rol speelt voorafgaand of tijdens het loopbaantraject.

Het gevoel dat je de hele dag ‘aan’ staat

Als ik kijk naar het type klant dat zich bij mijn praktijk meldde het afgelopen jaar, dan zie ik dat ik voornamelijk met stressgerelateerde vragen te maken kreeg. En natuurlijk is het een bijzonder jaar geweest waarin we allemaal met een geheel nieuwe wereld werden geconfronteerd, maar ik zie de laatste jaren sowieso een stijgende lijn in het aantal trajecten waarin het omgaan met stress een rol speelt.

En dat kan ook bijna niet anders in een maatschappij waarin we vrijwel continu onder druk staan, we hoge eisen stellen aan onze prestaties als professional, als mens, als partner, als ouder en misschien ook mantelzorger. Het beroep dat iemand doet op zijn neocortex, het informatie verwerkende deel van de hersenen, is de laatste jaren explosief gestegen! Het gevoel dat je de hele dag ‘aan’ staat herkennen veel mensen vast. Onze westerser cultuur is sterk gericht op denken en heel weinig op het lichaam en op voelen.

Intensiteit van iedere belemmering

Als coach aangesloten bij het ‘Platform Uit je hoofd, in je lijf’ heb ik de afgelopen jaren ervaren dat stress weliswaar op diverse manieren wordt ervaren en geuit, maar dat er ook een aantal duidelijke parallellen te vinden zijn. Belangrijk is het vooral om zicht krijgen op de belemmeringen die de cliënt ervaart. Vervolgens is het nuttig om de cliënt te helpen de intensiteit van iedere belemmering aan te laten geven (schaal van 1 op 5) en te zien of je samen een top 5 van belemmeringen kunt maken. Deze top 5 van belemmeringen kan vervolgens een uitwerking hebben op 1. lichamelijk gebied, 2. op het energieniveau en/of 3. op de gedachten en gevoelens van iemand. Op deze manier help je de cliënt om een overzicht te maken van problemen waar hij tegenaan loopt. Dit overzicht kan al genoeg zijn om te besluiten waar je samen met de cliënt aandacht aan gaat besteden.

De quickscan is een verkorte vorm van de inventariserende vragenlijst die ik bij aanvang van mijn stresstrajecten gebruik en deze wil ik graag met je delen. Het kan een nuttig instrument zijn om tijdens je gesprek iets dieper op stress en de uitwerking van stress in te gaan. De quickscan is echter bedoeld als zelfscorende vragenlijst voor cliënten die willen starten met een stresstraject, maar als loopbaancoach kun je de vragen prima stellen indien je vermoedt dat stress een bepalende rol speelt voorafgaande of tijdens het loopbaantraject. Ga dan samen in op de vragen tot het kopje Motivatie. Download de quickscan hier.

Alhoewel een gemiddelde loopbaanprofessional veel in zijn mars heeft en gewend is om met een veelheid van instrumenten te werken, lijkt een nieuw vakgebied -zoals omgaan met stress- best lastig om eigen te maken. Vooral ook omdat de cliënt professionele en optimale ondersteuning nodig heeft bij zijn/haar verandering in denken en voelen.

Ik stond 3 jaar geleden voor deze keuze: als ik me echt in de aanpak van stress wil verdiepen, waar moet ik dan beginnen? Inmiddels help ik nu 3 jaar al mijn cliënten om duurzaam van stress af te komen en dat altijd in combinatie met de online leeromgeving ‘Aanpak van stress’ waarmee cliënten dagelijks oefenen om de balans tussen denken en voelen te herstellen.

Bron: Noloc website voor loopbaanprofessionals